Dôležité

 

Najbližšie akcie

 

Jazykové skúšky City&Guilds Tvoja maturita z angličtiny

Požiadaj o uznanie svojich vedomostí z anglického jazyka Diplomom City&Guilds a nahradíš si tak maturitnú skúšku.

More

 

ČINNOSŤ CITY & GUILDS

City & Guilds je britská nezisková vzdelávacia a certifikačná inštitúcia, ktorá se významne podieľa na tvorbe kvalifikácii odborného vzdelávánia ve Veľkej Británii a Írsku, kde pôsobí viac než 130 rokov. Jej prezidentkou je Jej Kráľovská Výsosť princezná Anna.

Na Slovensku sa organizujú medzinárodné skúšky zo  všobecnej obchodnej angličtiny (A1 - C2), ktoré sú uznávané mezinárodne,  a majú akreditáciu MŠ a sú uznávané ako náhrada maturitnej skúšky z anglického jazyka na slovenských ako aj  nzahraničných vysokých školách.

V súčasnej dobe je možné skúšky City & Guilds vykonať v přibližne 25 akreditovaných testovacích centrách , ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku. Jedná sa o univerzity, gymnázia, štátne jazykové školy alebo súkromé jazykové školy.

Výhody skúšok City & Guilds:


Písomná a ústna skúška sú dve na sebe nezávislé skúšky

Flexibilné termíny - niektoré centrá organizujú skúšky každý mesiac

Gramatika je testovaná integrovane v rámci čítania, písania, počúvania a ústneho prejavu

Testujú sa najmä znalosti z angličtiny - nie sú testom z logiky

Objektívne hodnotenie

Pri ústnej skúške je prítomný len 1 kandidát

 

Find us on Facebook

 

FAQ